efener

L’empresa Efener ofereix un ventall complert dels serveis d’enginyeria necessaris pel desenvolupament de projectes en els àmbits en que treballa. En aquest sentit, es poden destacar els diferents serveis:

 • Estudis de Viabilitat Tècnica i Econòmica
 • Estudis de Recurs (instal·lacions d’energies renovables) fent servir els programes de simulació més representatius del mercat (WASP, WindPro, WindFarmer, PVsyst ...)
 • Enginyeria bàsica i Avantprojectes
 • Tramitació administrativa
  • Autorització administrativa instal·lacions règim especial
  • Tramitació punts de connexió negociació companyia / REE
  • Llicència d’obres
  • Llicències d’activitats
  • Tramitació mediambiental
  • Tramitació urbanística
  • Relació de bens afectats
  • Legalització instal·lacions
 • Instrumentació i automatització: lògica de control i disseny de sistemes.
 • Projectes de licitació
 • Projectes i enginyeria de detall
  • Instal·lacions elèctriques de baixa, mitja i alta tensió
  • Dissenys estructurals (pòrtics, línies aèries ...)
  • Instrumentació i automatització: lògica de control i disseny de sistemes.
  • Obra civil (fonamentacions, rases per pas e cables, vials, plataformes de muntatge) .
 • Auditories i millores
  • Due-dilligence d’instal·lacions d’energies renovables
  • Auditories de funcionament de plantes en funcionament
  • Auditories d’Eficiciencia energètica
  • Optimització de plantes i processos
  • Simulació de xarxes elèctriques per integració de centrals de generació