Efener

efener

L’empresa Efener ofereix un ventall complert dels serveis d’enginyeria necessaris pel desenvolupament de projectes en els àmbits en que treballa. En aquest sentit, es poden destacar els diferents serveis:

 • Estudis de Viabilitat Tècnica i Econòmica
 • Estudis de Recurs (instal·lacions d’energies renovables) fent servir els programes de simulació més representatius del mercat (WASP, WindPro, WindFarmer, PVsyst ...)
 • Enginyeria bàsica i Avantprojectes
 • Tramitació administrativa
  • Autorització administrativa instal·lacions règim especial
  • Tramitació punts de connexió negociació companyia / REE
  • Llicència d’obres
  • Llicències d’activitats
  • Tramitació mediambiental
  • Tramitació urbanística
  • Relació de bens afectats
  • Legalització instal·lacions
 • Instrumentació i automatització: lògica de control i disseny de sistemes.
 • Projectes de licitació
 • Projectes i enginyeria de detall
  • Instal·lacions elèctriques de baixa, mitja i alta tensió
  • Dissenys estructurals (pòrtics, línies aèries ...)
  • Instrumentació i automatització: lògica de control i disseny de sistemes.
  • Obra civil (fonamentacions, rases per pas e cables, vials, plataformes de muntatge) .
 • Auditories i millores
  • Due-dilligence d’instal·lacions d’energies renovables
  • Auditories de funcionament de plantes en funcionament
  • Auditories d’Eficiciencia energètica
  • Optimització de plantes i processos
  • Simulació de xarxes elèctriques per integració de centrals de generació